Người thiệt mạng tầng lớp trung lưu?

Loại video ngớ ngẩn, nhưng giá trị một chiếc đồng hồ vì nó đặt ra một số nguyên nhân chính của sự suy giảm tầng lớp trung lưu ở Mỹ

Để lại một trả lời