Nông dân Cần Nĩa dùng làm vườn

040611scheer

Robert Scheer

06 Tháng Tư năm 2011 " TruthDig "- Một" lớp anh hùng làm việc ", John Lennon nói với chúng tôi trong ca khúc của danh hiệu đó," là một cái gì đó để được / Giữ bạn pha tạp với tôn giáo và giới tính và TV / Và bạn nghĩ rằng bạn đang rất thông minh và giai cấp và miễn phí / Nhưng bạn vẫn fucking nông dân như xa như tôi có thể nhìn thấy. "

Các [...]

Thành phố Shed tầng lớp trung lưu, và là giàu hơn và nghèo hơn cho nó

23scott_graph.large

MỘT SỐ các thành phố lớn của Mỹ đang nở rộ tại không có thời gian trong bộ nhớ gần đây. Những nơi như New York và San Francisco xuất hiện để được phong phú hơn và rực rỡ hơn bao giờ hết: tội phạm vẫn còn thấp, mới đến đổ vào, khu dân cư đã sống lại từ cõi chết. New York là trong đau đớn của sự bùng nổ xây dựng lớn nhất trong 30 năm qua, dân số ở tất cả các thời gian cao và leo núi. Thị trưởng