Неравенството на доходите = по-малка възможност

Corak_web_1

5 Диаграмите, които показват как Повишаване доходите неравенство води до по-малка възможност

SOURCE: AP / Marcio Jose Sanchez

Ако има високо неравенство на доходите, децата вероятно ще изпитат ниска икономическа мобилност и възможност като възрастни.

By Nick Bunker | 5 Декември 2012

Високи нива на неравенство в доходите са свързани с ниски нива на икономическа мобилност, твърди, Университет Отава икономистът Miles Corak в нов доклад [...]

Това е най-Неравенство, глупако! - Единадесет Charts, които обясняват всичко, което не е наред с Америка

неравенство-inforgraphic_master_0

- С Dave Gilson и Каролин Perot

КАК богатите са супербогатите?

Огромен дял от икономическия растеж на страната през последните 30 години отива в началото на една стотна от един процент, който сега прави средно 27,00 милиона щатски долара за едно домакинство. Средният доход за дъно 90 на сто от нас? 31,244 щатски долара.

Забележка: Данните за 2007 г. (най-ток) не отразява въздействието [...]